B

Beeldcoaching kan ingezet worden binnen diverse organisaties zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang maar ook bestuurlijke organisaties profiteren van de kracht van beeldcoaching.

Geaccrediteerd door:

Coachen met de camera is één van de meest succesvolle middelen om professionals te helpen zich verder te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat reflectie op het eigen handelen het meest effectief is wanneer in reflectie gesprekken gebruik gemaakt wordt van video-opnames uit de eigen werksituatie.

Met behulp  van beelden uit de eigen praktijk wordt de gecoachte gestimuleerd het eigen handelen te analyseren. Door middel van reflectie op het eigen gedrag, met behulp van feedback worden verbeterpunten geformuleerd en planmatig gewerkt aan het bereiken van de doelen. Beeldcoaching heeft als uitgangspunt dat wat goed gaat. Vanuit talent en kwaliteit wordt gezocht naar mogelijkheden om de doelen te bereiken. Beeldcoaching heeft het verbeteren van vaardigheden als effect. De gecoachte krijgt zicht op idealen, overtuigingen, belemmeringen en soms ook het onbekende.

Ik kan vanuit mijn zeer ruime ervaring diverse beeldcoach mogelijkheden bieden:

 • Individueel coachingstraject
 • Opleiding tot beeldcoach
 • Module synchroon coaching; coachen met een oortje
 • Video intervisie voor ervaren beeldcoaches
 • Beeldcoaching met leerling(en)

Individueel coachingstraject

Een individueel traject richt zich op het versterken van de eigen vaardigheden met als doel het verbeteren van bijvoorbeeld de organisatie in de klas, het contact met de kinderen of de begeleiding van een individueel kind. Ook het leiden van teambijeenkomsten of het samenwerken met collega’s en andere professionals kan centraal staan in een begeleidingstraject.

Bij aanvang van een traject wordt in overleg met de gecoachte gekozen welke doelen centraal zullen staan. Vervolgens vinden opnames en gesprekken plaats waarbij de vastgestelde doelen structureel belicht worden. Op basis van verkregen inzichten formuleert de gecoachte werkpunten die in relatie staan met de doelen. Ieder traject wordt afgesloten met een mondelinge- en schriftelijke evaluatie.

Opleiding tot Beeldcoach in Noord-Holland

In samenwerking met de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching verzorg ik dé opleiding tot beeldcoach in
Noord-Holland. De twee jarige opleiding tot beeldcoach bestaat uit drie modulen.

Module 1
Eerste jaar
5
bijeenkomsten
De student kan geschikte opnames maken
De student kan de beelden met kijkwijzers analyseren
De student kan het materiaal selecteren van kracht naar verbeterpunten
De student kent de ethische grenzen van videogebruik
De student beheerst de techniek van het voeren van een voorgesprek
Module 1 wordt afgesloten met een micro-analyse toets
Module 2
Eerste jaar
5
bijeenkomsten
De student heeft in meerdere situaties geoefend
De student heeft minimaal één traject van intakegesprek tot afronding succesvol begeleid
De student kan beeldselecties maken die competentie bevorderend zijn voor de gecoachte
De student kan coachingsgesprekken voeren waarbij videobeelden hoofdbestanddeel en uitgangspunt zijn
Module 3
Tweede jaar
10
bijeenkomsten
Verdiepingsmodule, gericht op versterking van de beeldcoachingsvaardigheden
De student coacht binnen diverse veranderingstrajecten en reflecteert daarbij kritisch op de eigen interventies
De student besteedt aandacht aan de implementatie van de methodiek binnen de eigen werksetting
Naast het analyseren leert de student met behulp van beelden gesprekken te voeren op zodanige wijze dat zowel kracht als aanpakstrategie helder geformuleerd worden door de vraagsteller
De student geeft kwalitatieve feedback
Module 3 wordt afgerond met een certificaat

De certificering vindt plaats in samenwerking met het Collectief Meester Opleiders Beeldcoaches. Certificering kan plaats vinden wanneer de student voldoet aan de volgende criteria:

 • de student hanteert de deelvaardigheden op beheersingsniveau;
 • de student heeft 5 trajecten succesvol afgerond;
 • de student heeft een portfolio samengesteld, waarin minimaal de vijf traject beschrijvingen opgenomen zijn;
 • de student levert een opname van een ongemonteerd nagesprek in, welke voldoet aan de kenmerken van een volwaardig beeldcoachingsgesprek;
 • de student brengt minimaal 80% van de bijeenkomsten video-opnamen in, gekoppeld aan een intervisievraag;
 • de student kan een traject presenteren aan een tweede beoordelaar.

Studenten rapporteren zelf hun vorderingen en het wel/niet succesvol afsluiten van de modules met hun leidinggevende.

Praktische informatie en kosten

Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is minimaal 3 en maximaal 6 studenten.
De studieduur bedraagt 20 bijeenkomsten van 2 uur bij 3 deelnemers en 20 bijeenkomsten van 3,5 uur bij 6 deelnemers. De ervaring leert dat beeldcoaching een intensieve opleiding is. De student dient rekening te houden met een studiebelasting van minimaal 4 uur per week, inclusief de bijeenkomsten. Iedere module wordt afgesloten met een tentamen. Deelname aan de volgende module kan alleen plaatsvinden na het behalen van voldoende resultaat op het tentamen.

De opleiding wordt verzorgd op de cursuslocatie in Schellinkhout. In  overleg en binnen de marges van redelijk vergelijkbare reistijd kan in onderling overeenstemming een andere locatie gekozen worden.

De kosten bedragen € 2.100,- per cursusjaar.
Bijkomende kosten: € 150,- opleidingsmaterialen

Voorwaarden aan deelname

 • voor deelname dienen de studenten in bezit te zijn van een hbo-diploma;
 • studenten dienen te kunnen beschikken over een digitale videocamera en een computer/laptop voor videomontage;
 • de student moet in staat gesteld kunnen worden opnames te maken binnen de eigen werksituatie.

De opleiding tot beeldcoach is gevalideerd door het leraarregister en aangesloten bij de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching.

Module synchroon coachen- coachen met een oortje

Synchroon coachen kan uitkomst bieden wanneer blijkt dat een leerkracht kampt met hardnekkige timingsproblematiek of nog net dat ene extra zetje nodig heeft om op het juiste moment de juiste dingen te zeggen en doen. Door middel van een zender en ontvanger staan de coach en leerkracht met elkaar in contact. Rond afgesproken thema’s instrueert de coach, de leerkracht en helpt op deze manier de verbeteracties daadwerkelijk in te zetten.

De module synchroon coachen is bedoeld voor ervaren beeldcoaches die hun coachingsrepertoire willen verbreden en verdiepen.
De module bestaat uit 5 bijeenkomsten en start met minimaal 5 deelnemers.

Video intervisie

Coaches die de opleiding tot beeldcoach met succes afgerond hebben en vaardigheden willen behouden/versterken, kunnen deelnemen aan de video intervisie bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt gewerkt met door de deelnemers zelf ingebracht beeldmateriaal. De vragen van de intervisanten staan centraal en er wordt geoefend met zowel nieuwe vaardigheden als vaardigheden die in (nog) ontwikkeling zijn. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldcoaching. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan synchroon coachen (coachen met een oortje) en het geven en ontvangen van kwalitatief goede feedback.

De duur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de groepsgrootte. De kosten bedragen € 546,50.