V

Meerkunners en (hoog)begaafde leerlingen hebben vaak ondersteuning bij het leren-leren en een structurele aanpassing van het onderwijscurriculum nodig.

Geaccrediteerd door:

Van (hoog) begaafde leerlingen wordt vaak verwacht dat zij als vanzelf hun schoolloopbaan doorlopen. Echter in beperkte mate slagen excellente leerlingen erin te presteren op het voor hun passend niveau. Juist ook het begaafde kind heeft specifieke onderwijsbehoeftes.

Om excellente leerlingen te motiveren, hun doorzettingsvermogen en growth mindset te stimuleren, is een coachende benadering van de leerkracht nodig. Al deze facetten behandel ik in trajecten op het gebied van hoogbegaafdheid. Is uw school op zoek naar aanpassingen in het onderwijs en wilt u van onderwijs aan hoogbegaafden een speerpunt maken? Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden. Onderdelen van scholing kunnen zijn:

  • (hoog) begaafdheid verklaard vanuit de wetenschap;
  • herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen met hun¬†persoonkenmerken en leereigenschappen;
  • compacten van reguliere leerstof;
  • verrijken, verdiepen en verbredend onderwijsaanbod;
  • executieve functies;
  • versnellen;
  • de begeleiding van het hoogbegaafde kind.